Công Ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng trang bị hầu hết các thiết bị chuyên dụng để đáp ứng được mọi nhu cầu trong các lĩnh vực xây dựng.

Liên kết website