Thiết bị - Búa đóng cọc

Để thi công các lọai cọc ngày càng lớn của các dự án cảng biển tại Việt Nam. Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng đã đầu tư các lọai búa đóng cọc có lực xung kích lớn lần đầu tiên xuấ hiện tại Việt Nam. Việc đầu tư các lọai búa có lực xung kích lớn này Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng đã và đang đáp ứng được yêu cầu công việc của các chủ đẩu tư.

Delmag D100-13

- Loại: Diesel
- Trọng lượng Piston: 10 tấn
- Số lượng: 03 quả
- Nhãn hiệu: DELMAG
- Nước Sản xuất: Germany

» Chi tiết

KB80

- Loại: Diesel
- Trọng lượng Piston: 8 tấn
- Số lượng: 03 quả
- Nhãn hiệu: KOBE
- Nước Sản xuất: Japan

» Chi tiết


KB70

- Loại: Diesel
- Trọng lượng Piston: 7 tấn
- Số lượng: 02 quả
- Nhãn hiệu: KOBELCO
- Nước Sản xuất: J2apan

» Chi tiết

K45

- Loại: Diesel
- Trọng lượng Piston: 4.5 tấn
- Số lượng: 05 quả
- Nhãn hiệu: KOBE
- Nước Sản xuất: Japan

» Chi tiết


CP79

- Loại: Diesel
- Trọng lượng Piston: 5 tấn
- Số lượng: 05 quả
- Nước Sản xuất: SNG

» Chi tiết

CP78

- Loại: Diesel
- Trọng lượng Piston: 3.5 tấn
- Số lượng: 04 quả
- Nước Sản xuất: SNG

» Chi tiếtLiên kết website