Thiết bị - Máy phát điện

Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng đã trang bị các lọai máy phát điện có công suất lớn từ 45KVA-250KVA để phục vụ thi công đóng cọc và đảm bảo vệ sinh môi trường. Các loại máy phát điện trên phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường của các nhà thầu nước ngòai đề ra.

Máy Phát Điện 175 KVA

Số lượng         : 1 máy

Công suất        :  175KVA

Tần số              :  50HZ

Pha                    : 3 Pha

Nhiên liệu         : Diesel   

Hãng sản xuất : Denyo

» Chi tiết

Máy Phát Điện 250 KVA

Số lượng          : 2 máy

Công suất         :  250KVA

Tần số               :  50HZ

Pha                     : 3Pha

Nhiên liệu          : Diesel   

Hãng sản xuất : Capterpilar   

» Chi tiết


Máy Phát Điện 120 KVA

Số lượng         : 1 máy

Công suất        : 120KVA

Tần số              :  50HZ

Pha                    : 3 Pha

Nhiên liệu         : Diesel   

Hãng sản xuất : Kubota

» Chi tiết

Máy Phát Điện 150 KVA

Số lượng          : 1 máy

Công suất        :  150KVA

Tần số               :  50HZ

Pha                     : 3 Pha

Nhiên liệu          : Diesel   

Hãng sản xuất : Kubota

» Chi tiết


Máy Phát Điện 60 KVA

Số lượng         :  2 máy

Công suất        :  60KVA

Tần số              :  50HZ

Pha                    : 3 Pha

Nhiên liệu         : Diesel   

Hãng sản xuất : Gray

» Chi tiết

Máy Phát Điện 45 KVA

Số lượng         : 4 máy

Công suất        : 45KVA

Tần số              :  50HZ

Pha                    : 3 Pha

Nhiên liệu         : Diesel   

Hãng sản xuất : Gray

» Chi tiếtLiên kết website