::: Minh Phong :::

Xưởng đóng sà lan

Nội dung

Công Ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng đóng mới và sữa chữa các loại Sàlan có trọng tải từ 500 cho đến 3000 tấn. Với diện tích 15.000m 2 xưởng đóng mới và sửa chữa Sàlan của Công Ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng đang đóng mới các loại Sàlan đạt tiêu chuẩn vận hành trên sông , trên biển cho các công ty trong nước.

Bộ sưu tập

Liên kết website